-8% OFF
Ca Nô Tại TP. HCM
8

Tàu Sài Gòn 1

Giá 3.700.000vnd 4.000.000vnd

Hành trình: Vòng Quanh Sông Sài Gòn

Khởi hành: Theo Yêu Cầu Khách Hàng

Sức chứa 10
Chi tiết
Tàu Chợ Nổi Cái Răng
6

Tàu Tham Quan Chợ Nổi Cái Răng

Liên hệ: 0968.697.259

Hành trình: Bến Ninh Kiều - Chợ Nổi Cái Răng - Bến Ninh Kiều

Khởi hành: Hằng Ngày( Buổi Sáng)

-8% OFF
Ca Nô Tại TP. HCM
10

Tàu Sài Gòn 2

Giá 3.500.000vnd 3.800.000vnd

Thời gian: Theo yêu cầu

Hành trình: Thiết kế theo yêu cầu

Khởi hành: Theo yêu cầu

Sức chứa 18
Chi tiết
-8% OFF
Ca Nô Tại TP. HCM
9

Tàu Sài Gòn 3

Giá 3.500.000vnd 3.800.000vnd

Thời gian: Theo yêu cầu

Hành trình: Thiết kế theo yêu cầu

Khởi hành: Theo Yêu Cầu Khách Hàng

Sức chứa 19
Chi tiết